1989/90

Gips & Gummi #1 ´90 ca 20 x 30 x 30 cm
gips & gummi #1/2 `90
gips & gummi #3 ´90 ca 15 x 25 x 25 cm
gips & gummi #4 ´90 ca 10 x 50 x 40 cm
Gips & Gummi #5 ´90 ca 8 x 25 x 15 cm
gummiloops ´90 Höhe ca 70 cm
Blumentopf ´90 Höhe ca 25 cm
Mauerblümchen 1 ´89 Höhe ca 18 cm
zwei Mauerblümchen ´89
Trieb ´90 Höhe ca 30 cm